NETWERK

OPLOSSINGSGERICHT

WERKENDEN

Nu volgen oplossingsgerichte vragen en opmerkingen die gebruikt kunnen worden in een gesprek ....

Zou een probleem ook voor jou

het begin van een oplossing

kunnen zijn?

Wanneer iets werkt

doe er dan

meer van

Wat gaat er beter ?

Hoe kan het

dat het niet

nog erger is ?

Wat is het eerstvolgende

stapje dat je zou

kunnen zetten ?

Hoe hou je het vol ?

Stel dat het kan

wat zou je dan willen

dat er morgenvroeg

anders zou zijn ?

Wanneer iets werkt,

doe er meer van.

Hoe is het je gelukt om het beter te laten gaan ?

Hoe is het je gelukt om vanmorgen op te staan ?

Wat zou je partner merken,

wanneer het beter

met je gaat ?

Wat heb je tot nu toe gedaan om minder last te hebben van je moeilijkheden ?

Wat wil jij vandaag bespreken dat nuttig voor je is ?

Waar heb je aan gedacht om te doen en nog niet geprobeerd ?

Wat doe je in deze crisis om voor jezelf te zorgen ?

Wat was de laatste keer dat je wat slaap kreeg ?

Hoe lukt het je om te slapen na alles wat je hebt meegemaakt ?

Op een schaal van 0 tot 10 waarbij 10 is waar je heen zou willen, waar zou je je nu op inschatten ?

Wat maakt dat je je op deze schaal al daar inschat ?

Stel dat je daar op die schaal blijft,

zou dat genoeg

zijn voor je ?

Zo ja, hoe veel vertrouwen

heb je dat je dat gaat lukken ?

Zo nee, waar zou je aan merken dat het iets beter zou gaan ?

Alles over oplossingsgerichte gespreksvoering

zie hieronder het boek

DE KRACHT VAN OPLOSSINGEN

Interesse in gratis lid worden,

van NOW ? Meld je aan

op de LinkedIn groep,

zie homepage. Wees welkom !

Home

Het Netwerk Oplossingsgericht Werkenden is een netwerk van mensen welke werken vanuit de principes van de oplossingsgerichte therapie, op het gebied van therapie, onderwijs, onderzoek, coaching en management. Het NOW biedt leden de mogelijkheid te netwerken, informatie uit te wisselen en te leren van elkaar. Het netwerk is vrij toegankelijk voor nieuwe leden via de groep op LinkedIn, hier zijn geen kosten aan verbonden,klik op of  kopieer en plak in je browser om direct bij deze groep te komen: https://www.linkedin.com/groups/3761198 . Ter gelegenheid van de eerste bijeenkomst detijds na oprichting van het netwerk in 1999 namen Insoo Kim Berg en Steve de Shazer een video-boodschap op.

Oplossingsgerichte Therapie is een vorm van gesprekstherapie, waarin de situatie zoals de cliënt die zich wenst het uitgangspunt is. De therapeut werkt met vragen die de kracht van mensen naar boven halen. OT is ontwikkeld door Steve de Shazer and Insoo Kim Berg in de jaren '70 en '80, voortgaand op het werk van Milton Erickson en anderen. De uitgangspunten van OT vinden een steeds breder toepassingsgebied (o.a. management, onderwijs en coaching).

 

 

 

 

 

 

 Herman de Hoogh,
 GZ-psycholoog, informatie over mogelijkheden voor in-company opleidingen zie trainer,  en verder oprichter van het Netwerk  Oplossingsgericht Werkenden

 

Meer weten? Neem contact op met Herman de Hoogh.