BOEKEN

croppedimage120180-kracht-van-oplossingen-3e-druk-cover-.jpg

De Kracht van Oplossingen, 3e geheel herziene druk, 2015.

De kracht van oplossingen, Peter de Jong & Insoo Kim Berg, 3e geheel herziene druk, p. 452, ISBN 978-90-265-2269-7, 45 Euro. Uitgeverij Pearson, Amsterdam, 2015. Vertaling: mr. Gerda ter Haar en drs. Herman de Hoogh. Het boek bevat o.a. nieuwe informatie over evidence-based onderzoek wat betreft oplossingsgericht werken. Tevens nieuw in dit boek zijn de verhandelingen over de toepassingen van deze benadering op uiteenlopende gebieden: logopedisten in een algemeen ziekenhuis, verbetering van de sfeer in de klas op de basisschool, oplossingen voor pesten op de basisschool, oplossingsgericht werken aan terugkeer van gedetineerden, aanpak van probleemdrinken, aanpak van huiselijk geweld, oplossingsgerichte supervisie en een project om gemeente-ambtenaren te helpen meer oplossingsgericht te werken. Kortom, een niet te missen waardevol vervolg en uitbreiding op de eerder verschenen 'oranje' editie van de Kracht van oplossingen.

croppedimage120180-jong-kracht-oplossingen.jpg

De kracht van oplossingen

Peter De Jong & Insoo Kim Berg. Handwijzer voor oplossingsgerichte gesprekstherapie, oorspronkelijke titel ‘Interviewing for solutions’, Pearson, herziene uitgave 2004, ISBN 90 265 1745 9, 272 p. Prijs: € 32,50.

recensie

croppedimage120180-Bergpraktijk1Oplossingen.jpg

De praktijk van oplossingen

(ISBN 90 265 1725 4, NUR 777, W-boek, 2002, 208 pagina's). Vertaling van ‘tales of solutions’ door Insoo Kim Berg en Yvonne Dolan. Het boek werd vertaald door 10 collega’s van ons Netwerk. De praktijk van oplossingen bevat casuïstiek uit het veld van de oplossingsgerichte therapie (OT). Hulpverleners uit de gehele wereld doen verslag van hun cliënten die erin slagen oplossingen te vinden voor hun moeilijkheden. De oplossingen gaan vaak de fantasie van de hulpverleners te boven. De lezer krijgt een idee van de methodiek van OT die eerder uitgebreid beschreven werd in het handboek De kracht van oplossingen. De praktijk van oplossingen is een speelse introductie wat betreft het oplossingsgericht werken en vooral een illustratieve verzameling vertellingen uit de oplossingsgerichte praktijk. Prijs: € 21,20

recensie

croppedimage120180-In-de-praktijk-Oplossingsgerichte-therapie.jpg

Oplossingsgerichte therapie in de praktijk.

Dertig jaar geleden realiseerde Steve de Shazer zich dat oplossingen niet per se in verband hoeven te staan met problemen. Hiermee legde hij de basis voor een grensverleggende nieuwe therapievorm: Oplossingsgerichte Therapie (OT). Intussen is de oplossingsgerichte benadering door toedoen van hemzelf, zijn vrouw en collega Insoo Kim Berg en talloze internationale collega´s uitgegroeid tot een veel gebruikte en uiterst effectieve methode.Een van de grote krachten van OT is de door en door praktische inslag. Deze schuilt niet alleen in de concrete en heldere toepassingen, maar ligt ook aan het ontstaan van de benadering ten grondslag. Belangrijke technieken zoals de Wondervraag zijn letterlijk tijdens therapiesessies ontstaan.Oplossingsgerichte therapie in de praktijk – het laatste boek van Steve de Shazer en Insoo Kim Berg – is geheel in lijn hiermee opgezet. Na een overzichtelijke weergave van de basisveronderstellingen worden de laatste ontwikkelingen en inzichten aan de hand van concrete voorbeelden besproken. Zes van de meest vooraanstaande auteurs – Steven de Shazer, Yvonne Dolan, Insoo Kim Berg, Harry Korman, Terry Trepper en Eric McCollum – bespreken uitgebreid elkaars casussen. Door de integrale en levendige weergave, kunnen lezers als het ware meeluisteren met de gevoerde discussies.Dit prachtige boek zal zonder twijfel uitgroeien tot een standaardwerk voor iedereen die met OT aan de slag wil. Door de heldere en verrassende opzet is het niet alleen de ideale kennismaking, maar biedt het ook ervaren professionals een schat aan informatie om direct in de praktijk toe te passen. ISBN 978-90-79729-04-3, NUR 777, www.hogrefe.nl

croppedimage120180-9789077671627.jpg

Oplossingsgericht aan het werk met kinderen en jongeren

Corry Wolters, Oplossingsgericht aan het werk met kinderen en jongeren, gesprekken en werkvormen, uitgeverij PICA, 2011, ISBN 9789077671627, 208 pag.

croppedimage120180-Omslag-Mijn-Kids-Skills-Vaardighedenboek.jpg

Mijn Kids skills vaardigheden boek

Mijn Kids skills vaardighedenboek

croppedimage120180-Kayseroplossingsgerichtbegeleiden.jpg

Oplossingsgericht begeleiden

is een basisboek over oplossingsgericht werken in het primair onderwijs. De aanpak is bruikbaar in vele aspecten van het onderwijs, zoals het creëren van een prettige en veilige leeromgeving, het bevorderen van de zelfredzaamheid van kinderen en de samenwerking met ouders. De oplossingsgerichte benadering is ook toe te passen bij het tegengaan van pesten en agressie en bij samenwerking tussen kinderen vanuit diverse achtergronden.
Prijs: € 32,00. Bestellen

croppedimage120180-90-265-1752-1.jpg

Het spel van oplossingen

oplossingsgerichte psychotherapie voor
kinderen, Insoo Kim Berg & Therese Steiner, ISBN 90 265 17521. Prijs: € 25,00

croppedimage120180-Plaatje-Joosen.jpg

Cirkels van empowerment

De termen 'oplossingsgericht werken' of -'hulpverlenen' kunnen verwarrend overkomen, alsof de professionals de oplossing voor het probleem van de cliënt in huis hebben. In tegendeel, de cliënten zijn zelf voor hun eigen ervaringen, problemen en perspectieven verantwoordelijk. Hulp- en dienstverleners zijn wel deskundig in het begeleiden van dit proces. Deze visie bepaalt steeds meer het maatschappelijk werk en de sociale dienstverlening, het welzijnswerk, de geestelijke gezondheidszorg, het onderwijs en het bedrijfsleven. Oplossingsgerichte hulp- en dienstverlening is een overzichtelijke, praktische, vraaggerichte manier van werken, waarbij de relatie tussen cliënt en werker weer centraal staat. Het boek geeft ook de theoretische verdieping tot één methodisch geheel weer: Cirkels van empowerment. Deze uitgave is bestemd voor uitvoerenden in de hulp- en dienstverlening, werkbegeleiders, praktijk- en teamleiders, studenten, docenten, en andere (aanstaande) professionals die belangstelling hebben voor een krachtgerichte visie en methode van werken. Over de auteur(s): Wim Joosen en Wilma van der Vaart zijn beiden staffunctionaris, trainer en coach bij Traverse, Organisatie voor maatschappelijk welzijn in Westelijk Noord-Brabant. Samen hebben zij het bureau Cirkels, praktijk voor oplossingsgericht werken, opgericht.

croppedimage120180-90-265-1751-3.jpg

Omgaan met seksueel misbruik

oplossingsgerichte therapie en
Ericksoiniaanse hypnose voor volwassenen, Yvonne Dolan, ISBN 90 265 1751 3, Prijs: € 32,00

croppedimage120180-cladder-2010-001.jpg

Oplossingsgerichte korte psychotherapie

Hans Cladder, Pearson Amsterdam juni 2010, 5e herziene druk, 25 euro, ISBN 987 90 265 2230 7, 159p.

croppedimage120180-veranderenin333vragen.gif

Veranderen in 333 vragen

Door Lara de Bruin.
Oplossingsgericht werken is een positieve en zeer effectieve benadering. De grote kracht van oplossingsgericht veranderen is dat vooral de kwaliteiten van de cliënt worden onderzocht. De coach of therapeut stelt gerichte vragen waarmee hij de cliënt stimuleert om deze kwaliteiten nog beter te benutten en verder te ontwikkelen.
In VERANDEREN IN 333 VRAGEN zijn de belangrijkste vragen voor het eerst overzichtelijk en zeer handzaam bijeen gebracht. De vragen zijn gerubriceerd naar onderwerpen (zoals kennismaken, doelen, uitzonderingen) en naar gesprekspartner (zoals cliënten met tegenzin, met een conflict, in crisis)
LARA DE BRUIN is kinder- en jeugdtherapeute en directeur van De Geheime Tuin, een organisatie die therapie en coaching biedt aan gezinnen met kinderen.

Prijs € 15,95 | Waaier van 30 dubbelzijdige kaarten | ISBN 9789079729357 | NUR 777

croppedimage120180-literatuurclipimage0020001.jpg

Wat werkt?

De kern en kracht van het maatschappelijk werk. Auteur: Sjef de Vries – SPW-boek

In dit boek betoogt Sjef de Vries dat het niet de Bewezen Effectieve Methoden (evidence based practices) zijn die werken, maar dat het effect van hulpverlening blijkt te worden bepaald door de common factors, de gemeenschappelijke factoren die in alle vormen van hulpverlening aanwezig kunnen zijn. ISBN: 97890 6665 821 9

croppedimage120180-omslagvoorHR.jpg

Handboek oplossingsgerichte gespreksvoering met ouderen

René den Haan en Fredrike Bannink, uitgeverij Pearson, Amsterdam, ISBN 9789026822490

croppedimage120180-literatuurclipimage0020000.jpg

Oplossingsgerichte vragen

Handboek oplossingsgerichte gespreksvoering. Auteur: Fredrike Bannink - Harcourt Book Publishers

Fredrike Bannink heeft in de loop van de jaren oplossingsgerichte vragen verzameld tijdens haar werk als oplossingsgericht therapeut. Deze oplossingsgerichte vragen zijn nu gebundeld in dit boek. Naast de 1001 oplossingsgerichte vragen vind u in dit boek ook een beschrijving van de manier waarop oplossingsgericht werken toegepast kan worden. Alle vragen zijn duidelijk onderverdeeld in rubrieken. ISBN 90 265 1780

croppedimage120180-boek-luc.jpg

Oplossingsgerichte cognitieve therapie

auteur(s): Dr. Luc Isebaert, met medewerking van: Myriam Le Fevere de Ten Hove, Louis Cauffman, Geert Van Coillie, Dick J. van Dijk. ISBN 978 90 5898 120 2, 175 x 245 mm., 304 blz., gebonden, € 45,00. Verschenen 12 oktober 2007

Isebaert en de zijnen staan in de traditie van Milton Erickson, Steve de Shazer en Insoo Kim Berg; het specifieke karakter volgt uit het zogenaamde Brugse model, waarvan drie van de vijf (co)auteurs de grondleggers zijn. In dit boek worden de theorie en de technieken verduidelijkt op een aanschouwelijke en praktijkgerelateerde manier, met veel levensechte casuïstiek. Psychotherapeuten en specialisten treffen in deze handleiding volop efficiënte toepassingsmogelijkheden, die zowel bij lichte als ernstige stoornissen succesvol kunnen worden toegepast.

croppedimage120180-Oplcoachenweb.jpg

Oplossingsgericht coachen

door Insoo Kim Berg en Peter Szabo, ISBN 90-5871-356-3. Een handzaam boekje met heldere uitleg over toepassing van OT in een coachingstraject

croppedimage120180-oplossingsgericht-management-coaching.jpg

Oplossingsgericht Management & Coaching

Louis Cauffman: Simpel werkt het best, ISBN 90-5931-182-5

Creatieve oplossingen bij gedragsproblemen op school

Michael Durrant, oorspronkelijke titel ‘Creative strategies for schoolproblems’, Garant Uitgevers Apeldoorn/Leuven, 2001, ISBN 90-441-12023. Prijs: € 16,50.

Drink wijzer, een praktische gids voor verantwoord alcoholgebruik

Luc Isebaert & Jean Pierre Dumoulin, Uitgeverij Van Halewyck, Leuven, 2000 (3e druk),ISBN 90-5617-250-6, 112 p. Prijs: € 8,50

Stap voor stap

Yvonne Dolan, oorspronkelijke titel ‘One small step’, HB Uitgevers, Baarn, 2000, ISBN 90-557-4231-7, 176 p., Prijs: € 21,75.

Korte therapie

Myriam Le Fevere de Ten Hove, handleiding bij het ‘Brugse model’ voor psychotherapie met een toepassing op kinderen en jongeren, de Ten Hove & Garant Uitgevers, Leuven/Apeldoorn, 2000, ISBN 90-5350-940-2, 96 p. Prijs: €12,20

Ik wil mijn kind niet kwijt

Insoo Kim Berg, samenwerken met ouders onder dwang van de kinderbescherming, praktische richtlijn voor de hulpverlening, oorspronkelijke titel Family-Based Services, Uitgeverij De Toorts, Haarlem, 2000, ISBN 90-6020-781-5, 175 p. Prijs: €22,50

Oplossingsgerichte groepstherapie

Linda Metcalf; werken met groepen in privé-praktijken, scholen, bedrijven en behandelprogramma's, Harcourt, Amsterdam. ISBN 9789026 517815, 204p.

Oplossingsgericht aan de Slag Toon en Techniek maakt de Muziek

Auteur: Gwenda L. Schlundt Bodien & Coert F. Visser,  Uitgever: Crystallise Books ISBN: 978-9-0797-6401-3 Website: www.oplossingsgerichtwerken.com

Fredrike Bannink, Oplossingsgerichte mediation, Harcourt, Amsterdam. ISBN 90-265-1773-4, 224p.

Oplossingsgericht werken met jongeren en hun gezin

Michael Durrant; een creatieve benadering van de residentiële hulpverlening, Garant, Antwerpen/Apeldoorn. ISBN 978-90-441-2094-3, 284p.

Gelukkig zijn en geluk hebben; zelf oplossingsgericht werken

Fredrike Bannink, Harcourt, Amsterdam. ISBN 978-90 265 1803-4, 119p.

Recept voor oplossingen; eetstoornissen oplossingsgericht behandelen

Frederike Jacob-Doreleijers, Harcourt, Amsterdam. ISBN 978 90 265 1805 8, 182p.

Handboek oplossingsgericht werken met licht verstandelijk beperkte cliënten

John Roeden & Fredrike Bannink, Harcourt, Amsterdam. ISBN 9789026 518065, 280p.

Het reflecting team-intervisiemodel

Auteur: Levi van Dam, docent aan de Hogeschool van Amsterdam aan de opleiding SPH.
Van Dam presenteert in dit boek een nieuw, resultaatgericht intervisiemodel. Hij beschrijft helder de vier stappen in het model, en het proces. Het model is zeer geschikt om toe te passen in leer- en coachingstrajecten in onderwijs en bedrijfsleven. Na een uiteenzetting over de achtergronden van het model, legt Van Dam aan de hand van een case helder de stappen uit van het model. Vervolgens gaat hij dieper in op het proces en beschrijft hij hoe zijn aanpak werkt, wat er gebeurt in het hele proces. Hij vergelijkt het reflecting team-intervisiemodel daarna met bestaande intervisiemodellen en benoemt de overeenkomsten en de opmerkelijke verschillen, waarbij hij ingaat op de ervaringen die met het model zijn opgedaan in Engeland, Duitsland en Noorwegen. Het boek sluit af met suggesties voor de inzet in uiteenlopende trajecten en enkele praktische bijlagen, zoals een hand-out van de processtappen en een overzicht met alle spelregels. ISBN: 97890244 17896 Uitgeverij Nelissen/(internet)boekhandel. Prijs: € 12.50

Oplossingsgericht denken

Paul Jackson & Paul McKergow. Thema, 2002, paperback, 200 p., ISBN 9058710432 [een boek over management]. Prijs: € 23,50