oplossingsgerichte therapie

OT is een vorm van gesprekstherapie, waarin de situatie zoals de cliënt die zich wenst het uitgangspunt is. De cliënt wordt geholpen om de gewenste toekomst in detail te beschrijven. Er wordt gezocht naar kleine, haalbare, stappen die gemaakt kunnen worden om die situatie te bereiken. Daarbij wordt onder andere gezocht naar oplossingen die de cliënt zelf al in huis heeft, maar misschien nog te weinig toepast. Als de cliënt successen boekt, draagt dat bij aan een besef dat hij invloed heeft om zijn eigen leven vorm te geven.

Om dit te bereiken, werkt de oplossingsgerichte therapeut met vragen die de kracht van mensen naar boven halen. De gesprekken kunnen plezierig en bevredigend zijn, daar het gaat over krachten en oplossingen, niet over tekortkomingen en problemen.

OT is ontwikkeld door Steve de Shazer and Insoo Kim Berg in de jaren ‘70 en ‘80, voortgaand op het werk van Milton Erikson en anderen. De uitgangspunten van OT vinden een steeds breder toepassingsgebied (o.a. management en coaching). De stroming wordt dan ook voortdurend verder ontwikkeld.