Netwerk

Het Netwerk Oplossingsgericht Werkenden is opgezet voor mensen die nederlandstalig zijn en oplossingsgericht werken op het gebied van therapie, onderzoek, onderwijs en/of organisatie-advies. Dit om te voorzien in de behoefte om te kunnen communiceren, informatie uit te wisselen en te netwerken. Momenteel zijn er rond 500 leden.

Open groep op LinkedIn
Vanaf het onstaan van het netwerk in 1999 werd een lijst toegezonden aan netwerkleden per e-mail; met adres en korte omschrijving (opleiding, werkzaamheden) van elk lid. Sinds april 2013 is deze adreslijst stapsgewijs vervangen door een besloten groep op LinkedIn. Tijden veranderen en daar past ook een volgende stap bij namelijk het openstellen van dit forum op LinkedIn voor iedereen die affiniteit heeft met oplossingsgericht werken. Om mee te doen moet je eerst wel even een Linkedin-profiel aanmaken wat je zelf summier of uitgebreid kan invullen, en ga daarna  naar of kopieer en plak in je browser htpps://www.linkedin.com/groups/3761198.

Het is natuurlijk wel de bedoeling hier serieus gebruik van te maken en mocht dat niet het geval zijn dan zal ik als beheerder van deze groep contact zoeken dan wel direct over gaan tot verwijdering als lid.

Verder is er een, voor iedereen toegankelijke, interactieve wereldlijst. Aanmelden via http://listserv.icors.org ( Kijk vervolgens bij de lijst SFT-L en meld je aan door een berichtje te sturen naar het emailadres SFT-L@LISTSERV.ICORS.ORG laat daarbij de onderwerpregel blanco en typ in het tekstvak als boodschap SUB SFT-L voornaam achternaam